Velkommen til Lederlab Sjælland

PRAKSISNÆR TILGANG TIL LEDERUDVIKLING, BESTYRELSESKURSER, FACILITERING OG MEGET MERE

I Lederlab Sjælland tilbyder vi lederudviklingsforløb og bestyrelseskurser for familie- og ejerledede virksomheder med et praksisnært perspektiv, tæt på egen organisation eller virksomhed samt facilitering af ledelser, grupper, teams, møder osv.

Vores udgangspunkt er, at den bedste udvikling på disse områder tager sit udgangspunkt i den konkrete hverdag, vi hver især i vores job, står i. Vi kalder dette for “Mesterlære i ledelse“.

Vi kombinerer derfor praksisnære forløb med et bagvedliggende solidt ledelsesteoretisk fundament og arbejder med en bred vifte af læringsteknikker, der sikrer det bedst mulige resultat.

Velkommen til Lederlab Sjælland

PRAKSISNÆR TILGANG TIL LEDERUDVIKLING, BESTYRELSESKURSER, FACILITERING OG MEGET MERE

I Lederlab Sjælland tilbyder vi lederudviklingsforløb og bestyrelseskurser for familie- og ejerledede virksomheder med et praksisnært perspektiv, tæt på egen organisation eller virksomhed samt facilitering af ledelser, grupper, teams, møder osv.

Vores udgangspunkt er, at den bedste udvikling på disse områder tager sit udgangspunkt i den konkrete hverdag, vi hver især i vores job, står i. Vi kalder dette for “Mesterlære i ledelse“.

Vi kombinerer derfor praksisnære forløb med et bagvedliggende solidt ledelsesteoretisk fundament og arbejder med en bred vifte af læringsteknikker, der sikrer det bedst mulige resultat.

Velkommen til Lederlab Sjælland

PRAKSISNÆR TILGANG TIL LEDERUDVIKLING, BESTYRELSESKURSER, FACILITERING OG MEGET MERE

I Lederlab Sjælland tilbyder vi lederudviklingsforløb og bestyrelseskurser for familie- og ejerledede virksomheder med et praksisnært perspektiv, tæt på egen organisation eller virksomhed samt facilitering af ledelser, grupper, teams, møder osv.

Vores udgangspunkt er, at den bedste udvikling på disse områder tager sit udgangspunkt i den konkrete hverdag, vi hver især i vores job, står i. Vi kalder dette for “Mesterlære i ledelse“.

Vi kombinerer derfor praksisnære forløb med et bagvedliggende solidt ledelsesteoretisk fundament og arbejder med en bred vifte af læringsteknikker, der sikrer det bedst mulige resultat.

Lederudvikling

Lederlab Sjælland er praksisnær lederudviklingsforløb, der gør en forskel i hverdagen

Bestyrelseskursus

Vi tilbyder målrettede bestyrelseskurser til familie- og ejerledede virksomheder

Facilitering

Lederlab Sjælland kan hjælpe dig med at facilitere jeres møder og udvikle jeres ledelsesteam

Fokus på mål og effekt

Individuel og målrettet lederudvikling

I Lederlab Sjælland tror vi på, at god lederudvikling er kendetegnet ved, at det gør en reel forskel i hverdagen og at de opnåede resultater forankres i organisationen.

Derfor er det naturligt for os, at lederudvikling sker gennem træning i praksisnære forløb og øvelser.

Hvorfor Lederlab Sjælland?

Fordi vi gennem et fælles tilrettelagt og praksisnært lederudviklingsforløb kan sikre jer reelle, vedvarende positive resultater i jeres organisation.

Hvem er målgruppen?

Alle ledere i offentlige og private organisationer/virksomheder er målgruppen for Lederlab Sjælland. Vi arbejder med lederudvikling på leder-, chef- og direktionsniveau.

Fokus på mål og effekt

Individuel og målrettet lederudvikling

I Lederlab Sjælland tror vi på, at god lederudvikling er kendetegnet ved, at det gør en reel forskel i hverdagen og at de opnåede resultater forankres i organisationen.

Derfor er det naturligt for os, at lederudvikling sker gennem træning i praksisnære forløb og øvelser.

Hvorfor Lederlab Sjælland?

Fordi vi gennem et fælles tilrettelagt og praksisnært lederudviklingsforløb kan sikre jer reelle, vedvarende positive resultater i jeres organisation.

Hvem er målgruppen?

Alle ledere i offentlige og private organisationer/
virksomheder er målgruppen for Lederlab Sjælland. Vi arbejder med lederudvikling på leder-, chef- og direktionsniveau.

Om det konkrete lederudviklingsforløb

LÆRING I LEDELSESLABORATORIER

Jeres lederudviklingsforløb fastlægges i samarbejde mellem jer og Lederlab Sjælland ud fra en individuel og organisatorisk behovsafdækning.

Selve forløbet foregår både i det vi kalder laboratorier, hvor der eksperimenteres med ledelse og i praksis, hvor du som leder får hurtig, umiddelbar respons og feedback på din ledelse.

Vi anvender forskellige læringsteknikker og cases fra virkeligheden og har f.eks. fokus på kropssprog og fysik i ledelsesarbejdet. I Lederlab Sjælland tilpasser vi metoderne, så de tilgodeser forskellige behov og læringsstile I har.

Om det konkrete lederudviklingsforløb

LÆRING I LEDELSESLABORATORIER

Jeres lederudviklingsforløb fastlægges i samarbejde mellem jer og Lederlab Sjælland ud fra en individuel og organisatorisk behovsafdækning.

Selve forløbet foregår både i det vi kalder laboratorier, hvor der eksperimenteres med ledelse og i praksis, hvor du som leder får hurtig, umiddelbar respons og feedback på din ledelse.

Vi anvender forskellige læringsteknikker og cases fra virkeligheden og har f.eks. fokus på kropssprog og fysik i ledelsesarbejdet. I Lederlab Sjælland tilpasser vi metoderne, så de tilgodeser forskellige behov og læringsstile I har.

Om det konkrete lederudviklingsforløb

LÆRING I LEDELSESLABORATORIER

Jeres lederudviklingsforløb fastlægges i samarbejde mellem jer og Lederlab Sjælland ud fra en individuel og organisatorisk behovsafdækning.

Selve forløbet foregår både i det vi kalder laboratorier, hvor der eksperimenteres med ledelse og i praksis, hvor du som leder får hurtig, umiddelbar respons og feedback på din ledelse.

Vi anvender forskellige læringsteknikker og cases fra virkeligheden og har f.eks. fokus på kropssprog og fysik i ledelsesarbejdet. I Lederlab Sjælland tilpasser vi metoderne, så de tilgodeser forskellige behov og læringsstile I har.