Bestyrelseskursus

FOR FAMILIE- OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

For mange familie- og ejerledede virksomheder, der er organiserede som anpartsselskaber, har man enten fravalgt at have en bestyrelse eller alternativt indsat en ”tantebestyrelse”. Uanset årsag er der gode grunde til at overveje etablering af en bestyrelse i et anpartsselskab.

God selskabsledelse forudsætter, at du har styr på bestyrelsens arbejde og sammensætning og ikke mindst formalia. Det kræver struktur og viden om, hvordan bestyrelsen kan agere professionelt som et team. På Lederlab Sjællands bestyrelseskursus får du viden om, hvordan du tilretter bestyrelsesarbejdet og bringer bestyrelsens kompetencer i spil. Det er langt fra nogen nem opgave, men det er en nødvendighed, hvis din virksomhed skal skabe vækst og langsigtet værdi.

En kompetent bestyrelse er garant for, at din virksomhed i højere grad kommer igennem kriser og svære tider, bl.a. fordi det også er bestyrelsens opgave at sikre, at virksomheden har et tilstrækkeligt risikoberedskab. Der er desuden belæg for, at mere professionelle bestyrelser gavner væksten og bundlinjen på sigt.

Bestyrelseskursus

FOR FAMILIE- OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

For mange familie- og ejerledede virksomheder, der er organiserede som anpartsselskaber, har man enten fravalgt at have en bestyrelse eller alternativt indsat en ”tantebestyrelse”. Uanset årsag er der gode grunde til at overveje etablering af en bestyrelse i et anpartsselskab.

God selskabsledelse forudsætter, at du har styr på bestyrelsens arbejde og sammensætning og ikke mindst formalia. Det kræver struktur og viden om, hvordan bestyrelsen kan agere professionelt som et team. På Lederlab Sjællands bestyrelseskursus får du viden om, hvordan du tilretter bestyrelsesarbejdet og bringer bestyrelsens kompetencer i spil. Det er langt fra nogen nem opgave, men det er en nødvendighed, hvis din virksomhed skal skabe vækst og langsigtet værdi.

En kompetent bestyrelse er garant for, at din virksomhed i højere grad kommer igennem kriser og svære tider, bl.a. fordi det også er bestyrelsens opgave at sikre, at virksomheden har et tilstrækkeligt risikoberedskab. Der er desuden belæg for, at mere professionelle bestyrelser gavner væksten og bundlinjen på sigt.

Bestyrelseskursus

MESTERLÆRE HOS ASSOIATED PROF. CASPAR ROSE

For mange familie- og ejerledede virksomheder, der er organiserede som anpartsselskaber, har man enten fravalgt at have en bestyrelse eller alternativt indsat en ”tantebestyrelse”. Uanset årsag er der gode grunde til at overveje etablering af en bestyrelse i et anpartsselskab.

God selskabsledelse forudsætter, at du har styr på bestyrelsens arbejde og sammensætning og ikke mindst formalia. Det kræver struktur og viden om, hvordan bestyrelsen kan agere professionelt som et team. På Lederlab Sjællands bestyrelseskursus får du viden om, hvordan du tilretter bestyrelsesarbejdet og bringer bestyrelsens kompetencer i spil. Det er langt fra nogen nem opgave, men det er en nødvendighed, hvis din virksomhed skal skabe vækst og langsigtet værdi.

En kompetent bestyrelse er garant for, at din virksomhed i højere grad kommer igennem kriser og svære tider, bl.a. fordi det også er bestyrelsens opgave at sikre, at virksomheden har et tilstrækkeligt risikoberedskab. Der er desuden belæg for, at mere professionelle bestyrelser gavner væksten og bundlinjen på sigt.

På kurset vil du få konkret viden om:

• Den retlige ramme – de vigtigste bestemmelser i selskabsloven
• Pligter og ansvar i bestyrelsen
• Ejeraftaler, forretningsorden og vedtægter
• Anbefalingerne om god selskabsledelse
• Samspillet mellem bestyrelse, direktion og ejer
• Formandens opgaver
• Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet – praktiske værktøjer, f.eks. årshjul, evaluering og dagsorden
• Sammensætning af bestyrelse, kompetenceafdækning
• Bestyrelsens rolle i forhold til strategien og forretningsmodellen
• Bestyrelsen og værdiskabelsen
• Værdiansættelsen – hvad er virksomheden værd?
• Finansiering og kapitalforhold
• Årsregnskabet og samspillet med revisor
• Risikostyring – hvordan og hvorfor?
• Bestyrelsesansvaret – hvad indeholder ansvarsnormen for handlinger og undladelser?

MESTERLÆRE HOS ASSOCIATED PROF. CASPAR ROSE

Kurset afholdes af associated professor på CBS og selvstændig erhvervsadvokat, Caspar Rose.

Caspar har mange års praktisk bestyrelseserfaring kombineret med en tung forskerkarriere med fokus på god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde.

Caspar Roses undervisning er praksisnær og bygger på princippet om mesterlære, hvor den personlige sparring indgår som en naturlig del i læringen. Kurset er bygget op i moduler og kræver at deltagerne er aktive og bidrager til læringen gennem egen erfaringsudveksling.

For at optimere læringen faciliteres et bestyrelsesnetværk for alle deltagerne på kurset, hvor gensidig erfaringsudveksling og sparring indgår.