Sådan er et lederudviklingsforløb opbygget hos Lederlab Sjælland

FLEKSIBLE MULIGHEDER TILRETTET DINE BEHOV

Sådan er et lederudviklingsforløb opbygget hos Lederlab Sjælland

FLEKSIBLE MULIGHEDER TILRETTET DINE BEHOV

Sådan er et lederudviklingsforløb opbygget hos Lederlab Sjælland

FLEKSIBLE MULIGHEDER TILRETTET DINE BEHOV

Den indledende fase er vigtig

Et godt lederudviklingsforløb er efter vores opfattelse, udviklet i samarbejde mellem dig/din organisation og Lederlab Sjælland, så det sætter ind der, hvor du/I har behov for at udvikle jer og passer til de strategier og allerede igangsatte initiativer, I allerede har iværksat i organisationen.

Derfor er den indledende fase vigtig for begge parter, så ønsker og forventninger afstemmes, inden vi starter forløbet. I denne forberedelse indgår, som et helt centralt element, en grundig screening af organisationen. Dette gennemfører en eller flere af vores konsulenter i Lederlab Sjælland, så vi efterfølgende i planlægningen har de rette forudsætninger for at sikre det bedst mulige lederudviklingsforløb for dig/jer.

Den indledende fase er vigtig

Et godt lederudviklingsforløb er efter vores opfattelse, udviklet i samarbejde mellem dig/din organisation og Lederlab Sjælland, så det sætter ind der, hvor du/I har behov for at udvikle jer og passer til de strategier og allerede igangsatte initiativer I allerede har iværksat i organisationen.

Derfor er den indledende fase vigtig for begge parter, så ønsker og forventninger afstemmes inden vi starter forløbet. I denne forberedelse indgår, som et helt centralt element, en grundig screening af organisationen. Dette gennemfører en eller flere af vore konsulenter i Lederlab Sjælland, så vi efterfølgende i planlægningen har de rette forudsætninger, for at sikre det bedst mulige lederudviklingsforløb for dig/jer.

Den indledende fase er vigtig

Et godt lederudviklingsforløb er efter vores opfattelse, udviklet i samarbejde mellem dig/din organisation og Lederlab Sjælland, så det sætter ind der, hvor du/I har behov for at udvikle jer og passer til de strategier og allerede igangsatte initiativer I allerede har iværksat i organisationen.

Derfor er den indledende fase vigtig for begge parter, så ønsker og forventninger afstemmes inden vi starter forløbet. I denne forberedelse indgår, som et helt centralt element, en grundig screening af organisationen. Dette gennemfører en eller flere af vore konsulenter i Lederlab Sjælland, så vi efterfølgende i planlægningen har de rette forudsætninger, for at sikre det bedst mulige lederudviklingsforløb for dig/jer.

Vælg imellem tre forskellige niveauer

I et lederudviklingsforløb hos os indgår mellem 5 og 13 “blokke”, alt efter hvilket niveau/omfang, du/I ønsker/har behov for i din/jeres organisation.

Niveau 1 – indeholder fem blokke

Niveau 2 – indeholder ti blokke

Niveau 3 – indeholder tretten blokke

Niveau 1 – indeholder fem blokke

Niveau 2 – indeholder ti blokke

Niveau 3 – indeholder tretten blokke

Niveau 1 – indeholder fem blokke

Niveau 2 – indeholder ti blokke

Niveau 3 – indeholder tretten blokke

Niveau 1 – indholdet i detaljer

ORGANISATION – INTRO

Varighed: 3 timer
Sted: I din organisation
Formål: Afklaring af organisationens behov, formålssætning samt introduktion til Lederlab

ELEKTRONISK LEDERLAB UNIVERS

Applikation Online, der forbinder deltagerne og sikrer en ramme for kontinuerlig læring

LOGBOG

Skriftlig eller elektronisk logbog, der sikrer deltagernes personlige læring og udvikling

TRE KURSUSDAGE

Dag 1: Individ
Varighed: 6 timer
Sted: organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Individ <-> Tema

Dag 2: Gruppe
Varighed: 6 timer
Sted: organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Gruppe <-> Tema

Dag 3: Ledelse/organisation
Varighed: 3 timer
Sted: Egen organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Ledelse/organisation <-> Tema

ORGANISATION – EXIT

Varighed: 3 timer
Sted: Egen organisation
Formål: Forankring via handleplaner til fremtidigt arbejde for den enkelte, gruppen og organisationen

Niveau 2 – indholdet i detaljer

ORGANISATION – INTRO

Varighed: 3 timer
Sted: I din organisation
Formål: Afklaring af organisationens behov, formålssætning samt introduktion til Lederlab

INDIVIDUEL AFKLARING OG BEVIDNING

Varighed: 2,5 time (Gåtur og skriftlig bevidning)
Sted: I naturen eller din organisation
Formål: Afklaring af dine behov, visioner og ønsker for fremtidig lederpraksis

ELEKTRONISK LEDERLAB UNIVERS

Applikation Online, der forbinder deltagerne og sikrer en ramme for kontinuerlig læring

LOGBOG

Skriftlig eller elektronisk logbog, der sikrer deltagernes personlige læring og udvikling

GRUPPEDAG: INDIVID, GRUPPE, LEDELSE/ORGANISATION

Dag 1: Individ
Varighed: 6 timer
Sted: organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Individ <-> Tema

OBSERVATION AF LEDERPRAKSIS

Varighed: 3 timer
Sted: I egen organisation
Formål: At du som leder bliver skarpere på egen praksis via konsulentobservation, feedback og coaching

GRUPPEDAG: INDIVID, GRUPPE, LEDELSE/ORGANISATION

Dag 2: Gruppe
Varighed: 6 timer
Sted: organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Gruppe <-> Tema

LEDER/LEDER OBSERVATION

Varighed: 2 x 2,5 timer + 1,5 online debrief med konsulent
Sted: I ledernes egne organisationer
Formål: At begge ledere bliver skarpere egen lederpraksis via gensidig observation og feedback efter Lederlab-metodik

GRUPPEDAG: INDIVID, GRUPPE, LEDELSE/ORGANISATION

Dag 3: Ledelse/organisation
Varighed: 6 timer
Sted: Egen organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Ledelse/organisation <-> Tema

ORGANISATION – EXIT

Varighed: 6 timer
Sted: Egen organisation
Formål: Forankring via handleplaner til fremtidigt arbejde for den enkelte, gruppen og organisationen

Niveau 3 – indholdet i detaljer

ORGANISATION – INTRO

Varighed: 3 timer
Sted: I din organisation
Formål: Afklaring af organisationens behov, formålssætning samt introduktion til Lederlab

INDIVIDUEL AFKLARING OG BEVIDNING

Varighed: 2,5 time (Gåtur og skriftlig bevidning)
Sted: I naturen eller din organisation
Formål: Afklaring af dine behov, visioner og ønsker for fremtidig lederpraksis

ELEKTRONISK LEDERLAB UNIVERS

Applikation Online, der forbinder deltagerne og sikrer en ramme for kontinuerlig læring

LOGBOG

Skriftlig eller elektronisk logbog, der sikrer deltagernes personlige læring og udvikling

GRUPPEDAG: INDIVID, GRUPPE, LEDELSE/ORGANISATION

Dag 1: Individ
Varighed: 6 timer
Sted: organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Individ <-> Tema

FORUM TEATER

Varighed: 6 timer
Sted: Lederlab Sjælland
Formål: Styrkelse af ledermæssige handlemuligheder i praksis via ledelsessimulering i form af interaktivt teater og rollespil

OBSERVATION AF LEDERPRAKSIS

Varighed: 3 timer
Sted: I egen organisation
Formål: At du som leder bliver skarpere på egen praksis via konsulentobservation, feedback og coaching

GRUPPEDAG: INDIVID, GRUPPE, LEDELSE/ORGANISATION

Dag 2: Gruppe
Varighed: 6 timer
Sted: organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Gruppe <-> Tema

LEDER/LEDER OBSERVATION

Varighed: 2 x 2,5 timer + 1,5 online debrief med konsulent
Sted: I ledernes egne organisationer
Formål: At begge ledere bliver skarpere egen lederpraksis via gensidig observation og feedback efter Lederlab-metodik

GRUPPEDAG: INDIVID, GRUPPE, LEDELSE/ORGANISATION

Dag 3: Ledelse/organisation
Varighed: 6 timer
Sted: Egen organisation eller Lederlab Sjælland
Formål: Ledelse/organisation <-> Tema

OBSERVATION AF LEDERPRAKSIS

Varighed: 3 timer
Sted: I egen organisation
Formål: At du som leder bliver skarpere på egen praksis via konsulentobservation, feedback og coaching

FORANKRING AF LÆRING, FEJRING OG DOKUMENTATION

Varighed: 5 timer
Sted: Lederlab Sjælland
Formål: Opsummering af lærings- og opmærksomhedspunkter for fremtidig ledelsespraksis samt afrunding i gruppen og tildeling af Lederlab-bevis

ORGANISATION – EXIT

Varighed: 6 timer
Sted: Egen organisation
Formål: Forankring via handleplaner til fremtidigt arbejde for den enkelte, gruppen og organisationen