Lederudvikling

LEDERUDVIKLING I OG TÆT PÅ EGEN ORGANISATION

I Lederlab Sjælland er det vores overbevisning, at det at træne sit lederskab i et praksisnært udviklingsforløb har den bedste læringseffekt. Lederlab Sjælland er derfor for ledere, der søger konkrete løsninger.

Vi arbejder ud fra et induktivt perspektiv, dvs. med udgangspunkt i din konkrete hverdag og lader det relevante teoretiske fundament diskret virke i baggrunden, fremfor det modsatte perspektiv, som er langt det mest almindelige forekommende, nemlig at lære dig at lede i teorien, og så lade det være op til dig selv at få det til at virke i jobbet efterfølgende.

Lederudvikling

LEDERUDVIKLING I OG TÆT PÅ EGEN ORGANISATION

I Lederlab Sjælland er det vores overbevisning, at det at træne sit lederskab i et praksisnært udviklingsforløb har den bedste læringseffekt. Lederlab Sjælland er derfor for ledere, der søger konkrete løsninger.

Vi arbejder ud fra et induktivt perspektiv, dvs. med udgangspunkt i din konkrete hverdag og lader det relevante teoretiske fundament diskret virke i baggrunden, fremfor det modsatte perspektiv, som er langt det mest almindelige forekommende, nemlig at lære dig at lede i teorien, og så lade det være op til dig selv at få det til at virke i jobbet efterfølgende.

Lederudvikling

LEDERUDVIKLING I OG TÆT PÅ EGEN ORGANISATION

I Lederlab Sjælland er det vores overbevisning, at det at træne sit lederskab i et praksisnært udviklingsforløb har den bedste læringseffekt. Lederlab Sjælland er derfor for ledere, der søger konkrete løsninger.

Vi arbejder ud fra et induktivt perspektiv, dvs. med udgangspunkt i din konkrete hverdag og lader det relevante teoretiske fundament diskret virke i baggrunden, fremfor det modsatte perspektiv, som er langt det mest almindelige forekommende, nemlig at lære dig at lede i teorien, og så lade det være op til dig selv at få det til at virke i jobbet efterfølgende.

Konkret handling og træning

Fra klasselokalet ud i virkeligheden

Vi tror, at lederudvikling og ledelse kræver konkret handling og træning, og at ledelse bedst kan læres uden for klasselokalet.

Alt for megen lederudvikling foregår i et klasserum med fokus på teori, der skal omsættes i praksis. Ofte bliver vejen fra klasselokale til praksis, fra teori til virkelighed, for lang og besværlig – med tids- og ressourcespild som konsekvens.

I Lederlab Sjælland arbejder vi i stedet med dig i virkeligheden. Du lærer ikke om ledelse – du lærer ledelse.

Vi tror på, at din lederudvikling sætter spor i praksis, når du som leder er i fokus, og du er i de rammer, du leder i hverdagen. Derfor tager vi, i tilrettelæggelsen af din lederudvikling, udgangspunkt i dine behov, din motivation og din praksis, så din udvikling er direkte anvendelig i hverdagen.

Du lærer at lede, mens du er i gang med at lede i din organisation

Du lærer at lede, mens du eksperimenterer med ledelse

Du lærer at lede, mens du træner og simulerer ledelse

Du lærer at lede, når du får hurtig og umiddelbar respons og feedback

– Du lærer at lede, mens du er i gang med at lede i din organisation
– Du lærer at lede, mens du eksperimenterer med ledelse
– Du lærer at lede, mens du træner og simulerer ledelse
– Du lærer at lede, når du får hurtig og umiddelbar respons og feedback