Overbygning med eksamen og ECTS

MULIGHED FOR AT TILFØJE EKSAMENSBEVIS OG ECTS POINT

Afslut dit forløb med eksamen

Flere fag og niveauer

Afslut dit lederudviklingsforløb med eksamen på akademi- eller diplomniveau og vælg mellem flere fag.

Hvis du ønsker at afslutte dit lederudviklingsforløb med en ECTS-givende eksamen, kan dette integreres på både akademi- og diplomniveau og inden for flere forskellige fag såsom forandringsledelse, ledelse af bæredygtighed og strategisk ledelse.

Det valgte fag vil som udgangspunkt give 5 ECTS point og vil være meritgivende på en anden tilsvarende uddannelse.

I praksis vil der blive tilføjet 1-2 undervisningsdage, efter selve lederudviklingsforløbet er afsluttet, hvor teori og opgaveskrivning vil blive gennemgået.

Herefter skal du skrive en skriftlig eksamensopgave. Du vil blive tilknyttet en vejleder, der hjælper og rådgiver dig i skriveprocessen.

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i din skriftlige opgave. Der gives karakterer efter den gældende karakterskala.

Overbygning med eksamen og ECTS

MULIGHED FOR AT TILFØJE EKSAMENSBEVIS OG ECTS POINT

Hvis du ønsker at afslutte dit lederudviklingsforløb med en ECTS-givende eksamen, så kan dette integreres på både akademi- og diplomniveau og indenfor flere forskellige fag såsom forandringsledelse, ledelse af bæredygtighed og strategisk ledelse.

Det valgte fag vil som udgangspunkt give 5 ECTS point og vil være meritgivende på en anden tilsvarende uddannelse.

Afslut dit forløb med eksamen

Flere fag og niveauer

Afslut dit lederudviklingsforløb med eksamen på akademi- eller diplomniveau og vælg mellem flere fag.

I praksis vil der blive tilføjet 1-2 undervisningsdage efter selve lederudviklingsforløbet er afsluttet, hvor teori og opgaveskrivning til blive gennemgået.

Herefter skal du skrive en skriftlig eksamensopgave. Du vil blive tilknyttet en vejleder, der hjælper og rådgiver dig i skriveprocessen.

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i din skriftlige opgave. Der gives karakterer efter den gældende karakterskala.

Overbygning med eksamen og ECTS

MULIGHED FOR AT TILFØJE EKSAMENSBEVIS OG ECTS POINT

Hvis du ønsker at afslutte dit lederudviklingsforløb med en ECTS-givende eksamen, så kan dette integreres på både akademi- og diplomniveau og indenfor flere forskellige fag såsom forandringsledelse, ledelse af bæredygtighed og strategisk ledelse.

Det valgte fag vil som udgangspunkt give 5 ECTS point og vil være meritgivende på en anden tilsvarende uddannelse.

Afslut dit forløb med eksamen

Flere fag og niveauer

Afslut dit lederudviklingsforløb med eksamen på akademi- eller diplomniveau og vælg mellem flere fag.

I praksis vil der blive tilføjet 1-2 undervisningsdage efter selve lederudviklingsforløbet er afsluttet, hvor teori og opgaveskrivning til blive gennemgået.

Herefter skal du skrive en skriftlig eksamensopgave. Du vil blive tilknyttet en vejleder, der hjælper og rådgiver dig i skriveprocessen.

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i din skriftlige opgave. Der gives karakterer efter den gældende karakterskala.